• Reglement

Reglement

a. Prestatiewandeling
De Plus Wandel4daagse Alkmaar is een wandelprestatie tocht zonder wedstrijdelement.

b. Wijze van voortbeweging
Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Het gebruik van nordic walking stokken is toegestaan.

c. Diskwalificatie/uitsluiting
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en van verdere deelname uit te sluiten indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

d. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

e. Overige bepalingen
– De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
– Het meenemen van huisdieren (met uitzondering van aangelijnde hond) en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.
– Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
– Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in wandelkleding naar de start te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.
– Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen en wildpoepen verboden.

f. Overige gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.