• Dag 1 Strand- en Duinenroute

Dag 1 Strand- en Duinenroute

Op de eerste dag wordt de prachtige Strand- en Duinenroute gewandeld. Het centrum van Bergen is deze dag het feestelijke middelpunt, waar alle wandelaars samenkomen. De stempelpost bevindt zich op het terrein van de historische Ruïnekerk. De wandelaars van de 8,5 en 15 km lopen vanaf startplaats Sportcomplex De Meent een landelijke route via de Bergermeer en langs de Bergervaart naar het centrum van Bergen.

De wandelaars van de 20, 25 en 40 km wandelen vanaf de start via de Egmondermeer richting Egmond aan de Hoef. Vanaf de Egmondermeer gaat de 20 km naar de post Het Woud en vervolgens door het prachtige PWN gebied, over het Noordzeestrand naar Bergen aan Zee. Wandelaars van de 25 en 40 km wandelen langs de Slotruïne en het Karmel-klooster naar de ingang van het Noordhollands Duinreservaat en via de Bloedweg naar de post in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Na passage van het Pompplein passeren zij de vuurtoren en Boulevard Noord en wandelen vervolgens ook via het Noordzeestrand naar Bergen aan Zee.

In Bergen aan Zee vervolgen de 40 km wandelaars de route over het strand, langs De Kerf tot Camperduin met uitzicht op de Hondsbossche Zeewering. De route volgt daarna de Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer, met een route door het mooie plaatsje Groet en vervolgens via de Berenkuil naar de feestelijke stempelpost in het centrum van Bergen.

De 20 en 25 km wandelaars volgen vanaf Bergen aan Zee het wandelpad langs het Noordhollands Duinreservaat en het Bergerbos naar de post in het centrum van Bergen. Vanaf deze gezellige stempelpost loopt de route samen met de 15 en 40 km door het poldergebied naar de finish bij Sportpaleis Alkmaar. De 8,5 km wandelaars nemen vanaf het centrum in Bergen de pendelbus naar de finish.

Achtergronden en bezienswaardigheden

Noordhollands Duinreservaat
Het gebied tussen Bergen aan Zee en het Noordzeekanaal, het Noordhollands Duinreservaat, valt onder het beheer van de provinciale waterleidingmaatschappij. Nog steeds komt hier een groot deel van het Noord-Hollands drinkwater vandaan. Met een uitgebreid netwerk van wandel- en fietspaden is het gebied volledig ontsloten. Een tocht door het gebied toont loof- en naaldbossen, zandduinen met helmgras, kleine duinmeertjes, heidebegroeiing en diverse vogelsoorten, vlinders, konijnen en eekhoorns.

De Kerf
Ongeveer 2 km ten noorden van Bergen aan Zee ligt de Kerf. De Kerf is een natuurproject in de Noord-Hollandse kustduinen tussen Bergen en Schoorl. In 1997 zijn hier maatregelen genomen om zand, wind en water weer vrijspel te geven. Als klap op de vuurpijl is daarbij een gat gegraven in de eerste duinenrij, waardoor af en toe zeewater in de achterliggende duinvallei kan stromen. Afgelopen jaren heeft de natuur razendsnel van de nieuwe situatie geprofiteerd. Veel bijzondere planten en dieren hebben zich in het gebied gevestigd. Daarnaast heeft het samenspel van stuivend zand en zeewater een fascinerend landschap opgeleverd waarvan talloze mensen jaarlijks genieten.

De Hondsbossche Zeewering
De Hondsbossche Zeewering is een dijk nabij Petten, op een plaats waar een stormvloed in de Middeleeuwen door de oorspronkelijke duinen is doorgebroken. De Hondsbossche Zeewering heeft een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel. Het huidige dijklichaam ligt daar sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed. Door de voortdurende erosie van de duinen komt de zeewering steeds meer in zee te liggen. Door zandsuppletie en andere maatregelen wil men de veiligheid die de zeewering biedt versterken.

Ruïnekerk, Bergen
Tussen 1955 en 1961 is met liefde en oog voor detail de oude luister herstelt onder leiding van architect Royaards. De kerk wordt na de grootscheepse renovatie gekenmerkt als licht, lang en slank: zo ook van binnen. Er ligt een mozaïekvloer van ontelbare steentjes in verschillende kleuren en het dakgewelf is schitterend beschilderd. Achter een robuust eikenhouten hek ligt een grafkelder, waar de bastaardzonen van prins Maurits begraven liggen. De kerk wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente te Bergen (PGB) voor het houden van de wekelijkse kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten

Het huidige orgel is afkomstig uit de Hervormde Kerk van Koog a/d Zaan en werd in 1886 gebouwd door de Leeuwarder orgelbouwer Johan Frederik Kruse (1848-1907) als éénmalig balustrade-orgel met zijkantbespeling. In 1913 werd dit instrument door de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente van Bergen aangekocht ter vervanging van het kleine in 1739 door A.A. Hinsz gebouwde orgel (afkomstig uit de Lutherse Kerk te Deventer) dat zich sinds 1854 in de kerk bevond. De grote restauratie en uitbreiding van de Ruïnekerk had een aanzienlijke verbetering van de akoestische situatie tot gevolg, waardoor het wenselijk werd om ook het orgel meer allure te geven.

Windmolenpark
Bij helder weer kun je vanaf het strand van Egmond aan Zee het windmolenpark zien. Het windmolenpark is één van de eerste in een enorme lijst van geplande windmolenparken in de Noordzee. Noordzee wind levert met een capaciteit van 108 MW een mooie bijdrage aan de Nederlandse doelstelling van 9 procent groene stroom in 2010, maar is niet het grootste offshore windmolenpark van Europa.